Lintuseurannat Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Suupohjassa osallistutaan moniin valtakunnallisiin lintujen seurantoihin ja tutkimuksiin. Muutaman lajin ja lajiryhmän kohdalla aktiivisuus on merkittävän laaja. Tällä sivulla on lyhyesti kuvailtu näiden seurantojen toteutusta.

Petolinnut

Kanahaukkajuniori Kuva: Ismo Nousiainen Petolintuseuranta on Suupohjassa melko tehokasta. Petolintujen seurantaruutuja (10*10 km2) on alueella 17 eli enemmän kuin millään muulla yhdistyksellä. Ruuduilla on katettu koko Jurva sekä osittain Teuva, Kauhajoki, Närpiö ja Laihia.

Lisäksi pöllöjen ja haukkojen pesintöjen seuranta on kattavaa ruutujen ulkopuolellakin. Parhaiten tutkitaan Jurva, kiitettävästi Kauhajoki, Teuva ja Närpiö sekä tyydyttävästi tai huonosti muut: Kristiina, Karijoki, Isojoki ja Kurikka.

Petolintuseurannan tuloksista 30 viime vuoden ajalta on kerrottu Hippiäisessä 1/1999.

Petolintuhavainnot voi ilmoittaa Ismo Nousiaiselle.

Kanahaukka

Petolinnuista erityisesti kanahaukka on kiehtonut suupohjalaisia harrastajia. Suupohjan kanahaukat tunnetaankin varsin hyvin suurimmassa osassa Suupohjaa. Seurannan perusteella voidaan arvioida esimerkiksi kannanmuutoksia.

Muutonseuranta Kristiinankaupungissa

Lintujen muuttoa seurataan tarkasti Kristiinankaupungissa Skaftungin ja Siipyyn alueella. Lajisto on monipuolinen ja lintujen määrät ajoittain suuria. Muuton seurantaan liittyy ajoittain myös rengastusta. Alueen havaintoja löytyy esimerkiksi viimeaikaisista havainnoista.

Tarkemmin aiheesta voi kysyä Kari Korhoselta.

Kuukkeli

Suupohjan kuukkeleihin ja tutkimuksen tuloksiin voi tutustua omalla sivullaan. Samalla sivulla linkkejä myös muun kuukkelitiedon pariin.

Kehrääjä

Kehrääjien reviirejä ja pesintöjä on seurattu etenkin Teuvalla ja Kauhajoella. Jouni Rinta-Keturi ja Jukka Lilja ovat myös saaneet mielenkiintoisia havaintoja. He totesivat lajilla esimerkiksi kaksi pesintää samana vuotena.
Kaikki seurantalajien havainnot (myös vanhat) voi ilmoittaa muiden havaintojen mukana Kari Korhoselle; petolintuja ja kuukkelia koskevat havainnot mielellään Ismo Nousiaiselle.


Sivun alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 11.2002 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi