Rengastus Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Yleistä | Rengastus Suupohjassa | Rengaslöytöjä |
| Rengastajat | Ilmoita rengaslöytösi | Linkkejä rengastukseen |

Yleistä

Rengastus tarkoittaa useimmiten teräs- tai alumiinirenkaan kiinnittämistä linnun jalkaan. Renkaiden yksilöllisen koodin avulla linnut tunnistetaan vuosienkin kuluttua. Rengastuksella saadaan tietoa esimerkiksi lintujen muuttoreiteistä, eliniästä, kuolinsyistä ja poikastuotosta. Siten rengaslöydöt ovat oleellinen osa rengastusta. Vasta rengaslöydöt antavat vastauksia moniin avoimiin kysymyksiin.

Varpushaukka Kuva: Ismo Nousiainen Suomessa on rengastettu lintuja vuodesta 1913 lähtien. Vuosittain renkaita käytetään noin 200 000. Vuoden 1996 lopussa rengastettiin Suomen kuudes miljoonas lintu. Eniten rengastettuja lintuja ovat lintuasemilla massoina rengastettavat varpuslinnut, mutta myös esimerkiksi lokkilintuja ja petolintuja on rengastettu runsaasti.

Suomessa rengastetuista linnuista saadaan vuodessa vajaa 30 000 löytöä tai rengastajien tekemää kontrollia (ilmoita löytämäsi renkaan tiedot). Monet lintujen elämään liittyneet kysymykset ovat saaneet valaistusta näiden tietojen avulla. Suurimmalla todennäköisyydellä rengaslöytö tulee isoista ja pitkä-ikäisistä lajeista, jotka elävät ihmisten lähellä tai jota tutkitaan laajasti kuten monia petolintuja ja lokkeja.

Sen sijaan pienillä varpuslinnuilla vaaditaan tuhansia rengastuksia yhtä löydettyä rengasta kohti. Rengaslöytöjen todennäköisyyttä voidaan lisätä isoilla linnuilla käyttämällä värirenkaita, joiden lukeminen on mahdollista kauempaa, ilman linnun pyydystämistä. Esimerkiksi kurkien ja lokkien värirengastukset ovat olleet onnistuneita ja antaneet paljon uutta tietoa.

Suomessa on tällä hetkellä noin 500 aktiivirengastajaa. Rengastajat toimivat Helsingin yliopiston Eläinmuseon alaisuudessa. Rengastajaksi pääseminen edellyttää vaativan lintujen tunnistuskokeen suorittamista ja kokeneemman rengastajan avustajana toimimista. Rengastus on kuitenkin harrastus, sillä palkkaa siitä ei makseta.

Alkuun

Rengastus Suupohjassa

Suupohjassa liikkuu vuosittain noin 15-20 rengastajaa, joista kymmenkunta on aktiivia. Suupohjan rengastajat rengastavat lähinnä omissa projekteissaan, sillä Suupohjassa ei ole lintuasemaa. Lähimmät lintuasemat ovat Valassaari Vaasan edustalla ja Porin edustan Säppi.

Kololla Kuva: Ismo Nousiainen Suupohjan sisämaassa rengastus keskittyy pöllöihin ja haukkoihin. Muita sisämaan rengastuslajeja ovat esimerkiksi tikat, isokuovi ja kehrääjä. Rannikolla rengastusmahdollisuudet ovat monipuolisemmat. Rannikolla rengastetaan myös lukumääräisesti paljon lintuja. Vaeltavien ja muuttavien varpuslintujen ja kahlaajien rengastus on ollut tuloksellista. Sääoloiltaan otollisina vuosina kahlaajarengastus on ollut Suomenkin mittakaavassa merkittävä. Lisäksi rannikolla on sisämaan seurantapyyntiä (SSP) yhdellä vakiolla pyyntipaikalla Skaftungissa. Talvella rengastetaan jonkin verran talvilintuja.

Alkuun

Rengaslöytöjä

Suupohjassakin rengastetuista linnuista on tehty useita mielenkiintoisia löytöjä niin omalta alueelta kuin kaukomailtakin. Tuulihaukkoja rengastetaan ja kontrolloidaan Suupohjassa paljon. Suupohjalaisia haukkoja on löydetty kauimmillaan Saharan eteläpuolelta Ghanasta, Espanjasta ja Kreikasta. Useimmiten Suupohjassa pesivät tuulihaukat ovat kotoisin Pohjanmaalta, mutta Itä-Suomestakin on muutama lintu muuttanut. Lisäksi Kauhajoella on pesivänä emona tavattu Tsekissä rengastettu lintu. Hiirihaukasta on löytö esimerkiksi Espanjasta.
Lapintiira on pitkämatkaisimpia muuttolintujamme, sillä se viettää talvea eteläisen napa-alueen liepeillä. Suupohjassa rengastettu lintu on löydetty ainakin Namibiasta. Kahlaajat muuttavat nopeasti. Kristiinassa rengastettuja lintuja on useita kertoja kontrolloitu muutaman päivän sisällä rengatuksesta Itämeren etelärannikolla. Puolan lisäksi suupohjalaisista kahlaajista on löytöjä esimerkiksi Englannista.

Alkuun

Rengastajat

Suupohjassa toimivat rengastajat ovat kiinnostuneet esimerkiksi petolintujen pesistä, joissa voidaan rengastaa poikaset. Mikäli haluat tavoittaa Suupohjassa toimivia rengastajia, voit laittaa viestiä lomakkeella tai lähettää sähköpostia inforetki|a| .Alkuun

Ilmoita rengaslöytösi

Mikäli löydät rengastetun linnun, ilmoita siitä Eläinmuseon rengastustoimistoon. Samaan osoitteeseen voit ilmoitaa löydöt niin koti- kuin ulkomaisistakin renkaista. Rengastustoimisto lähettää renkaan löytäjälle tiedon linnun rengastuspaikasta ja -ajasta, sekä tiedot muista havainnoista.

Ilmoitusohjeet. Sähköposti: rengastus@luomus.fi

Rengaslöydöt voi ilmoittaa nettilomakkeella.

Alkuun

Linkkejä rengastukseen


Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2019 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi