Suupohjan lajit Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Sorsalinnut | Kanalinnut | Kuikkalinnut | Uikkulinnut | Pelikaanilinnut | Haikaralinnut | Päiväpetolinnut | Jalohaukkalinnut | Kurkilinnut | Rantalinnut | Kyyhkylinnut | Käkilinnut | Pöllölinnut | Kehrääjälinnut | Kirskulinnut | Säihkylinnut | Tikat | Varpuslinnut |

Muuttohaukka Kuva: Ismo Nousiainen Suupohjan vaihteleva luonto tarjoaa edellytykset monipuolisen linnuston esiintymiselle. Suupohjassa onkin periaatteessa mahdollista havaita useimmat Suomessa tavattavat lajit. Etenkin rannikon lajistoa kelpaa monipuolisuudessaan verrata minne tahansa muualle Suomeen.

Listassa ovat Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen alueella havaitut lajit maaliskuuhun 2021 mennessä. Yhteensä lajeja on 338 ja 3 tarhakarkulaiseksi (D ja E -kategoriat) tulkittua lajia. Viimeksi lajilistalle on lisätty tiiralokki, punakaulahanhi, suula, kyläpöllönen, taigarautiainen, aroharmaalokki, mustakaularastas, pikkukotka, pikkuhuitti, ruskosotka, isokihu, ruskohaikara, pitkäjalka, nokitasku, sinipyrstö, pikkukultarinta, ruokosirkkalintu, aavikkotylli, arokotka, taigakirvinen, ylänkötylli, viirusirkkalintu, ruostepääsky ja tundravikla.

Koko Suomessa on havaittu 488 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintulajia (tilanne tammikuussa 2024).

Isojoella, Karijoella, Kauhajoella, Kurikassa, Närpiössä ja Teuvalla tavatuista lajeista löytyy tietoa omalta sivulta.

Sorsalinnut (42 lajia, lisäksi 3 tarhakarkulaista)
Kanalinnut (7 lajia)
Kuikkalinnut (4 lajia)
Uikkulinnut (5 lajia)
Pelikaanilinnut (2 lajia)
Haikaralinnut (7 lajia)
Päiväpetolinnut (19 lajia)
Jalohaukkalinnut (6 lajia)
Kurkilinnut (7 lajia)
Karikukko Kuva: Kari Korhonen Rantalinnut (76 lajia)
Kyyhkylinnut (6 lajia)
Käkilinnut (1 laji)
Pöllölinnut (11 lajia)
Kehrääjälinnut (1 laji)
Kirskulinnut (2 lajia)
Säihkylinnut (4 lajia)
Tikkalinnut (7 lajia)
Varpuslinnut (131 lajia)

Lajeja yhteensä 338 + 3 tarhakarkulaista.

Tieteellisiä nimiä ei ole päivitetty tuoreimpaan muotoon.


Sorsalinnut Anseriformes

 • Mustajoutsen Cygnus atratus (Tarhakarkulainen, E), Närpiö 2019
 • Kyhmyjoutsen Cygnus olor
 • Pikkujoutsen Cygnus columbianus
 • Laulujoutsen Cygnus cygnus
 • Laulujoutsen Cygnus cygnus
 • Joutsenhanhi Anser cygnoides (Tarhakarkulainen, E)
 • Metsähanhi Anser fabalis
 • Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus
 • Tundrahanhi Anser albifrons
 • Kiljuhanhi Anser erythropus
 • Merihanhi Anser anser
 • Lumihanhi Anser caerulescens
 • Tiibetinhanhi Anser indicus (C-kategoria, vanha nimi intianhanhi)
 • Kanadanhanhi Branta canadensis
 • Valkoposkihanhi Branta leucopsis
 • Sepelhanhi Branta bernicla
 • Punakaulahanhi Branta Branta ruficollis, Närpiö 2021
 • Ruostesorsa Tadorna ferruginea
 • Ristisorsa Tadorna tadorna
 • Mandariinisorsa Aix galericulata (C-kategoria)
 • Haapana Anas penelope
 • Amerikanhaapana Anas americana
 • Harmaasorsa Anas strepera
 • Tavi Anas crecca
 • Amerikantavi Anas carolinensis
 • Sinisorsa Anas platyrhynchos
 • Jouhisorsa Anas acuta
 • Valkoposkisorsa Anas bahamensis (Tarhakarkulainen, E)
 • Heinätavi Anas querquedula
 • Lapasorsa Anas clypeata
 • Punapäänarsku Netta rufina
 • Punasotka Aythya ferina
 • Ruskosotka Aythya nyroca
 • Tukkasotka Aythya fuligula
 • Lapasotka Aythya marila
 • Haahka Somateria mollissima
 • Kyhmyhaahka Somateria spectabilis
 • Allihaahka Polysticta stelleri
 • Alli Clangula hyemalis
 • Mustalintu Melanitta nigra
 • Pilkkaniska Melanitta perspicillata
 • Pilkkasiipi Melanitta fusca
 • Telkkä Bucephala clangula
 • Uivelo Mergellus albellus
 • Tukkakoskelo Mergus serrator
 • Isokoskelo Mergus merganser
Alkuun

Kanalinnut Galliformes

 • Pyy Bonasa bonasia
 • Riekko Lagopus lagopus
 • Teeri Tetrao tetrix
 • Metso Tetrao urogallus
 • Peltopyy Perdix perdix
 • Viiriäinen Coturnix coturnix
 • Fasaani Phasianus colchicus
Alkuun

Kuikkalinnut Gaviiformes

 • Kaakkuri Gavia stellata
 • Kuikka Gavia arctica
 • Amerikanjääkuikka Gavia immer
 • Jääkuikka Gavia adamsii
Alkuun

Uikkulinnut Podicipediformes

 • Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis
 • Silkkiuikku Podiceps cristatus
 • Härkälintu Podiceps grisegena
 • Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • Mustakaulauikku Podiceps nigricollis
Alkuun

Pelikaanilinnut Pelecaniformes

 • Suula Morus bassanus
 • Merimetso Phalacrocorax carbo
Alkuun

Haikaralinnut Ciconiiformes

 • Kaulushaikara Botaurus stellaris
 • Silkkihaikara Egretta garzetta
 • Jalohaikara Egretta alba
 • Harmaahaikara Ardea cinerea
 • Ruskohaikara Ardea purpurea
 • Mustahaikara Ciconia nigra
 • Kattohaikara Ciconia ciconia
Alkuun

Päiväpetolinnut Accipitriformes

 • Mehiläishaukka Pernis apivorus
 • Haarahaukka Milvus migrans
 • Isohaarahaukka Milvus milvus
 • Merikotka Haliaeetus albicilla
 • Käärmekotka Circaetus gallicus
 • Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • Sinisuohaukka Circus cyaneus
 • Arosuohaukka Circus macrourus
 • Niittysuohaukka Circus pygargus
 • Kanahaukka Accipiter gentilis
 • Varpushaukka Accipiter nisus
 • Hiirihaukka Buteo buteo
 • Piekana Buteo lagopus
 • Pikkukiljukotka Aquila pomarina
 • Kiljukotka Aquila clanga
 • Arokotka Aquila nipalensis
 • Maakotka Aquila chrysaetos
 • Pikkukotka Aquila pennata
 • Kalasääski Pandion haliaetus
Alkuun

Jalohaukkalinnut Falconiformes

 • Tuulihaukka Falco tinnunculus
 • Punajalkahaukka Falco vespertinus
 • Ampuhaukka Falco columbarius
 • Nuolihaukka Falco subbuteo
 • Tunturihaukka Falco rusticolus
 • Muuttohaukka Falco peregrinus
Alkuun

Kurkilinnut Gruiformes

 • Luhtakana Rallus aquaticus
 • Luhtahuitti Porzana porzana
 • Pikkuhuitti Porzana parva
 • Ruisrääkkä Crex crex
 • Liejukana Gallinula chloropus
 • Nokikana Fulica atra
 • Kurki Grus grus
Alkuun

Rantalinnut Charadriiformes

 • Meriharakka Haematopus ostralegus
 • Pitkäjalka Himantopus himantopus
 • Avosetti Recurvirostra avosetta
 • Pääskykahlaaja Glareola pratincola
 • Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni
 • Pikkutylli Charadrius dubius
 • Tylli Charadrius hiaticula
 • Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus
 • Ylänkötylli Charadrius mongolus
 • Aavikkotylli Charadrius leschenaultii
 • Keräkurmitsa Charadrius morinellus
 • Siperiankurmitsa Pluvialis fulva
 • Kapustarinta Pluvialis apricaria
 • Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola
 • Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus
 • Isosirri Calidris canutus
 • Pulmussirri Calidris alba
 • Rusokaulasirri Calidris ruficollis
 • Pikkusirri Calidris minuta
 • Lapinsirri Calidris temminckii
 • Palsasirri Calidris melanotos
 • Kuovisirri Calidris ferruginea
 • Merisirri Calidris maritima
 • Suosirri Calidris alpina
 • Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
 • Tundravikla Tryngites subruficollis
 • Suokukko Philomachus pugnax
 • Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
 • Taivaanvuohi Gallinago gallinago
 • Heinäkurppa Gallinago media
 • Räme-/tundrakurppelo Limnodromus scolopaceus/griseus
 • Lehtokurppa Scolopax rusticola
 • Mustapyrstökuiri Limosa limosa
 • Punakuiri Limosa lapponica
 • Pikkukuovi Numenius phaeopus
 • Kuovi Numenius arquata
 • Mustaviklo Tringa erythropus
 • Punajalkaviklo Tringa totanus
 • Lampiviklo Tringa stagnatilis
 • Valkoviklo Tringa nebularia
 • Metsäviklo Tringa ochropus
 • Liro Tringa glareola
 • Rantakurvi Xenus cinereus
 • Rantasipi Actitis hypoleucos
 • Karikukko Arenaria interpres
 • Vesipääsky Phalaropus lobatus
 • Isovesipääsky Phalaropus fulicarius
 • Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus
 • Merikihu Stercorarius parasiticus
 • Tunturikihu Stercorarius longicaudus
 • Isokihu Stercorarius skua
 • Mustanmerenlokki Larus melanocephalus
 • Pikkulokki Larus minutus
 • Tiiralokki Xema sabini
 • Naurulokki Larus ridibundus
 • Kalalokki Larus canus
 • Selkälokki Larus fuscus
 • Harmaalokki Larus argentatus
 • Aroharmaalokki Larus cachinnans
 • Grönlanninlokki Larus glaucoides
 • Isolokki Larus hyperboreus
 • Merilokki Larus marinus
 • Pikkukajava Rissa tridactyla
 • Räyskä Sterna caspia
 • Riuttatiira Sterna sandvicensis
 • Kalatiira Sterna hirundo
 • Lapintiira Sterna paradisaea
 • Pikkutiira Sterna albifrons
 • Mustatiira Chlidonias niger
 • Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus
 • Etelänkiisla Uria aalge
 • Ruokki Alca torda
 • Riskilä Cepphus grylle
 • Pikkuruokki Alle alle (vanha nimi jääkyyhky)
 • Lunni Fratercula arctica
Alkuun

Kyyhkylinnut Columbiformes

 • Kesykyyhky Columba livia
 • Uuttukyyhky Columba oenas
 • Sepelkyyhky Columba palumbus
 • Turkinkyyhky Streptopelia decaocto
 • Turturikyyhky Streptopelia turtur
 • Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis
Alkuun

Käkilinnut Cuculiformes

 • Käki Cuculus canorus
Alkuun

Pöllölinnut Strigiformes

 • Kyläpöllönen Otus scops
 • Huuhkaja Bubo bubo
 • Tunturipöllö Bubo scandiacus
 • Hiiripöllö Surnia ulula
 • Varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • Lehtopöllö Strix aluco
 • Viirupöllö Strix uralensis
 • Lapinpöllö Strix nebulosa
 • Sarvipöllö Asio otus
 • Suopöllö Asio flammeus
 • Helmipöllö Aegolius funereus
Alkuun

Kehrääjälinnut Caprimulgiformes

 • Kehrääjä Caprimulgus europaeus
Alkuun

Kirskulinnut Apodiformes

 • Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus
 • Tervapääsky Apus apus
Alkuun

Säihkylinnut Coraciformes

 • Kuningaskalastaja Alcedo atthis
 • Mehiläissyöjä Merops apiaster
 • Sininärhi Coracias garrulus
 • Harjalintu Upupa epops
Alkuun

Tikkalinnut Piciformes

 • Käenpiika Jynx torquilla
 • Harmaapäätikka Picus canus
 • Palokärki Dryocopus martius
 • Käpytikka Dendrocopos major
 • Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
 • Pikkutikka Dendrocopos minor
 • Pohjantikka Picoides tridactylus
Alkuun

Varpuslinnut Passeriformes

 • Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla
 • Kangaskiuru Lullula arborea
 • Kiuru Alauda arvensis
 • Tunturikiuru Eremophila alpestris
 • Törmäpääsky Riparia riparia
 • Haarapääsky Hirundo rustica
 • Ruostepääsky Hirundo daurica
 • Räystäspääsky Delichon urbicum
 • Isokirvinen Anthus richardi
 • Mongoliankirvinen Anthus godlewskii
 • Nummikirvinen Anthus campestris
 • Taigakirvinen Anthus hodgsoni
 • Metsäkirvinen Anthus trivialis
 • Niittykirvinen Anthus pratensis
 • Lapinkirvinen Anthus cervinus
 • Luotokirvinen Anthus petrosus
 • Keltavästäräkki Motacilla flava
 • Sitruunavästäräkki Motacilla citreola
 • Virtavästäräkki Motacilla cinerea
 • Västäräkki Motacilla alba
 • Tilhi Bombycilla garrulus
 • Koskikara Cinclus cinclus
 • Peukaloinen Troglodytes troglodytes
 • Rautiainen Prunella modularis
 • Taigarautiainen Prunella montanella
 • Punarinta Erithacus rubecula
 • Satakieli Luscinia luscinia
 • Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos
 • Sinirinta Luscinia svecica
 • Sinipyrstö Tarsiger cyanurus
 • Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros
 • Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
 • Pensastasku Saxicola rubetra
 • Mustapäätasku Saxicola torquatus
 • Nokitasku Saxicola caprata
 • Kivitasku Oenanthe oenanthe
 • Nunnatasku Oenanthe pleschanka
 • Sepelrastas Turdus torquatus
 • Mustarastas Turdus merula
 • Mustakaularastas Turdus atrogularis
 • Räkättirastas Turdus pilaris
 • Laulurastas Turdus philomelos
 • Punakylkirastas Turdus iliacus
 • Kulorastas Turdus viscivorus
 • Viirusirkkalintu Locustella lanceolata
 • Pensassirkkalintu Locustella naevia
 • Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis
 • Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides
 • Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus
 • Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus
 • Luhtakerttunen Acrocephalus palustris
 • Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum
 • Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola
 • Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
 • Pikkukultarinta Hippolais caligata
 • Kultarinta Hippolais icterina
 • Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
 • Lehtokerttu Sylvia borin
 • Kirjokerttu Sylvia nisoria
 • Hernekerttu Sylvia curruca
 • Pensaskerttu Sylvia communis
 • Kääpiökerttu Sylvia nana
 • Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
 • Lapinuunilintu Phylloscopus borealis
 • Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus
 • Taigauunilintu Phylloscopus inornatus (vanha nimi kirjosiipiuunilintu)
 • Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei
 • Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi
 • Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus
 • Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
 • Tiltaltti Phylloscopus collybita
 • Pajulintu Phylloscopus trochilus
 • Hippiäinen Regulus regulus
 • Harmaasieppo Muscicapa striata
 • Pikkusieppo Ficedula parva
 • Sepelsieppo Ficedula albicollis
 • Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
 • Viiksitimali Panurus biarmicus
 • Pyrstötiainen Aegithalos caudatus
 • Viitatiainen Parus palustris
 • Hömötiainen Parus montanus
 • Lapintiainen Parus cinctus
 • Töyhtötiainen Parus cristatus
 • Kuusitiainen Parus ater
 • Sinitiainen Parus caeruleus
 • Talitiainen Parus major
 • Pähkinänakkeli Sitta europaea
 • Puukiipijä Certhia familiaris
 • Kuhankeittäjä Oriolus oriolus
 • Pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • Mustaotsalepinkäinen Lanius minor
 • Isolepinkäinen Lanius excubitor
 • Närhi Garrulus glandarius
 • Kuukkeli Perisoreus infaustus
 • Harakka Pica pica
 • Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes
 • Naakka Corvus monedula
 • Mustavaris Corvus frugilegus
 • Varis Corvus corone cornix
 • Korppi Corvus corax
 • Kottarainen Sturnus vulgaris
 • Punakottarainen Pastor roseus (vanha nimi ruusukottarainen, Sturnus roseus)
 • Varpunen Passer domesticus
 • Pikkuvarpunen Passer montanus
 • Peippo Fringilla coelebs
 • Järripeippo Fringilla montifringilla
 • Keltahemppo Serinus serinus
 • Viherpeippo Carduelis chloris
 • Tikli Carduelis carduelis
 • Vihervarpunen Carduelis spinus
 • Hemppo Carduelis cannabina
 • Vuorihemppo Carduelis flavirostris
 • Urpiainen Carduelis flammea
 • Tundraurpiainen Carduelis hornemanni
 • Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera
 • Pikkukäpylintu Loxia curvirostra
 • Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus
 • Punavarpunen Carpodacus erythrinus
 • Taviokuurna Pinicola enucleator
 • Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
 • Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes
 • Lapinsirkku Calcarius lapponicus
 • Pulmunen Plectrophenax nivalis
 • Mäntysirkku Emberiza leucocephala
 • Keltasirkku Emberiza citrinella
 • Peltosirkku Emberiza hortulana
 • Pohjansirkku Emberiza rustica
 • Pikkusirkku Emberiza pusilla
 • Kultasirkku Emberiza aureola
 • Pajusirkku Emberiza schoeniclus
 • Harmaasirkku Emberiza calandra
Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2024 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi